Informare GDPR

SC INTELI TECH DEVELOPMENT SRL respectă dispozițiile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care implică în mod direct sau indirect prelucrarea datelor cu caracter personal, prevenind astfel prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

Ce date cu caracter personal sunt colectate și în ce scop?

SC INTELI TECH DEVELOPMENT SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal ale clienților săi în scop contractual și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin.

Datele cu caracter personal prelucrate de către SC INTELITECH DEVELOPMENT SRL nu sunt distribuite unor terțe părți în scopuri comerciale sau de marketing.

 

Durata prelucrării datelor

SC INTELI TECH DEVELOPMENT SRL prelucrează și păstrează datele cu caracter personal ale clienților săi până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

 

Drepturile clienților

Conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

  • Dreptul de acces al persoanei vizate – Art.15
  • Dreptul la rectificare – Art.16
  • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – Art.17
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării – Art.18
  • Dreptul la opoziţie – Art.21

 

Date de contact

Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Responsabilul cu Protecția Datelor prin intermediul adresei de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Documente utile

This site uses cookies and similar technologies. Learn more

I understand